Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
zenrock

web sell sofa good

ชื่อเฉิงเจ๋อพอออกจากห้องพักของผู้กว๋อกง เห็นบรรดาเจ้าหน้าที่ รุ่นวายกับการต้อนรับองครักษ์ติดตามของผู้กว๋อกงร้อยกว่าคน เจ้า หน้าที่ประจำจุดรับล่งข่าวสารนอกด่านไม่สุขสบาย เนื่องเพราะทหาร นอกด่านมีอำนาจ ไพร่พลทหารส่วนใหญ่มีนิสัยหยาบกร้าน ไม่รู้จัก มารยาทธรรมเนียมเก้าอี้เป่าลม พอมาถึงจุดรับล่งข่าวสารก็ชี้นี้วบงการ หากว่าไม่ สบอารมณ์ก็หวดใส่ท่านแส้หนึ่ง เตะถีบใส่ท่านเท้าหนึ่ง ถือเป็นเรื่อง ปรกติธรรมดา

แต่ว่าองครักษ์ติดตามของผู้กว่อกงยังดีกว่าไพร่พลทหารทั่วไป นี่ มิใช่องครักษ์ติดตามของผู้กว๋อกงมีกิริยามารยาท หากทว่ายังถึอดีกว่า ทหารชายแดนอีก เพียงแต่ยามอยู่เบื้องหน้าผู้กว๋อกง ไม่มีผู้ใดกล้าวาง ก้ามเขื่องโข

ดังนั้นเจ้าหน้าที่ทั้งหลายไม่ไต้ถูกดุค่า ทุกคนต้อนม้าเข้าโรงม้า ป้อนหญ้านํ้าให้ บ้างก็เปิดห้องหับ ยกนํ้าร้อนมา ชื่อเฉิงเจ๋อเห็นเข่นนั้น ค่อยถอนหายใจโล่งอก รีบเข้าครัวไปจัดเตรียมอาหาร

ห้องหับในจุดรับส่งข่าวสารไม่มีผู้อยู่อาศัยมานาน ฟูกหมอนล้วน นำมาจากห้องเก็บของ ทั้งก่อไฟจัดวางอยู่ใต้เตียง ขณะที่เหล่าองครักษ์ก็ ไม่อยู่นิ่งเฉย บางคนตรวจสอบสภาพโดยรอบ บางคนยืนยามตามจุด ตีางๆ ที่เหลือยืนอยู่ที่เซิงระเบียงนอกห้องของเซี่ยสิน ทางหนึ่งรอคอย หัวหน้าองครักษ์ที่ถูกฝ่กว๋อกงเรียกตัวเข้าไป ทางหนึ่งรอให้เจ้าหน้าที่จุด รับส่งข่าวสารจัดห้องเสรีจ

หัวหน้าองครักษ์ทั้งสี่พอเข้าห้องของฝ่กว๋อกงโซฟาเป่าลม ล่วงรู้ความคิดอ่าน ของเซี่ยสิน ต่างก็ร้องตัดต้านออกมา

เหอเทียนขึ้อกล่าวว่า “ไม่ไต้ ตอนนี้นอกด่านมีสภาพล่อแหลม กว่อกงแหยคิดช่วยเหลือแม่นางเสี่ยวอิง ก็ไม่อาจพาตัวไปเสี่ยงอันตราย หากแต่เข้าแดนเหลืยวตง นำกำลังเข้าประจำการในแคว้นตาร์ตาร์ จาก นั้นค่อยประท้วง

ต่อวาลา”

เซี่ยสินกล่าวช้าๆ ว่า “ก่อนนี้วาลาไม่กล้าทำร้ายขุนนางต้าหมีง ตอนนี้พวกมันยิ่งไม่กล้า หากว่าเรารุดไป ดูเหมือนเสี่ยงอันตราย แท้ที่ จริงไม่มีอันตรายใด หากว่าไปยังแดนเหลียวตง ค่อยล่งกำลังเข้าประจำ การที่ตารีตาร์ จากนั้นจึงติดต่อกับวาลา เกรงว่าวิกาลยาวนานฝันยุ่งเหยิง อาจเกิดเหตุไม่คาดหมายขึ้น”

จางเหวินเถาโต้แย้งว่า “กว๋อกง พวกมันไม่กล้าลงมืออย่างเป็ดเผย หรือไม่กล้าลงมืออย่างลับๆ พวกเรามีกำลังหยิบมือเดียว พอเข้าสู่พื้นที่ พวกมัน ไยมีใข่ปล่อยให้พวกมันจัดการตามอำเภอใจ ตอนนี้ทุ่งหญ้ามี สภาพยุ่งเหยิง หากว่า1ฆ่ากว๋อกง สามารถปัายผิดไปที่ศัตรู หรือว่าหา โซฟาลม พกพา ราคาส่งแพะรับบาปแทน ราชสำนักยังจะทำอย่างไรไต้ เมื่อเป็นเข่นนี้พวกมันยัง ไม่กล้าลงมือหรือ?”

เซี่ยสินทราบว่าจางเหวินเถากล่าวไม่ผิด ขอเพียงผลักความรับ ผิด หาแพะรับบาปแทน ในช่วงเวลาสำคัญเข่นนี้ ต้าหมิงไต้แต่ยอม สะกดอดกลั้น หรือจะให้เปีดศึกสงครามกับชนเผ่าทั้งหมดบนทุ่งหญ้า เพียงเพราะคนผู้หนึ่ง หากว่าเป็นเช่นนั้น นอกด่านจะกลายเป็นอันนัม แห่งที่สอง ทั้งยังหนักหนาสาหัสกว่าอันนัมอีกร้อยเท่า ต้าหมิงต้องใช้ ต้นทุนอีกสิบเท่าร้อยเท่าต่อชนเผ่าทุ่งหญ้า ยังไม่หันกำจัดพวกมันจนสิ้น ซาก ต้าหมิงเองต้องใช้พลังงานของชาติไปจนหมดสิ้น ราษฎรก็ไต้รับ โซฟาเป่าลมอเนกประสงค์ความเดือดร้อนแสนสาหัส

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl