Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
zenrock

WANNA REVIEWS

เจี๋ยจิ้นยกมือลูบเครากล่าวว่า “เราย่อมทราบ แล้วจะเป็นไร?”

หูกว่างร้องออกมาว่า “ตอนนี้ขุนนางบุ๋นในราซสำนักต่างแย่งชิง ตำแหน่งผู้คุมสอบ แม้แต่มหาบัณฑิตในคณะเน่ยเกํอก็ไม่มืข้อยกเว้น ท่านไหนเลยไม่มืความเคลื่อนไหวใด?”

เจี๋ยจิ้นสงบจิตใจเก็บเนื้อเก็บคัวตามคำแนะน่าของเซื่ยสิน พอฟัง จึงหัวร่อออกมา กล่าวว่า “ปล่อยให้พวกมันแย่งชิงเถอะ เราเป็นขุนนาง โซ่วผู้ของคณะเน่ยเก๋อ ยังแย่งชิงซื่อเสียงอันจอมปลอมกับพวกมัน ไปไย?”

หูกว่างร้อนใจที่นอนเป่าลม intex classic downy airbedกว่าเดิมกล่าวว่า “ต้าเซิน ท่านผู้นื้ชาญฉลาดมาชั่ว ชีวิต กลับเลอะเลือนชั่วขณะ ไม่ว่ารัชสมัยใด ล้วนให้ความสำคัญกับการ ศึกษา ผู้คุมสอบนื้เพียงเป็นผู้คุมสอบรุ่นหนึ่งหรือ กล่าวไปถือเป็นอาจารี ของบัณฑิตจวี้เหยินที่เข้าสอบ วันหนึ่งบัณฑิตที่สอบผ่านล้วนเป็นขุนนาง บ้านเมือง ท่านเท่ากับเป็นครูบาอาจารย์ของพวกมัน มีความสำคัญเพิ่ม ขึ้น ไหนเลยเพียงเป็นซื่อเสียงอันจอมปลอมเท่านั้น?”

เจี๋ยจิ้นรับฟังจนหวั่นไหวใจขึ้นมา มือที่ลูบเคราเซื่องข้าลง หูกว่างกล่าวอย่างคับข้องใจว่า “เราเป็นบัณฑิตจิ้นซื่อในปีที่ สามสิบสามรัชกาลหงอู่ ยังไม่มืคุณสมบ้ดิเป็นผู้คุมสอบ แต่ว่าท่าน ผิดแผกแตกต่าง ท่านเป็นขุนนางโซ่วผู้คณะเน่ยเก๋อ เป็นบัณฑิตจิ้นซื่อ ตั้งแต่ปีที่สิบสองรัชกาลหงอู่ หากท่านคิดเป็นผู้คุมสอบ ยังมืผู้ใดกล้าแย่ง ชิงกับท่าน?”

เจี๋ยจิ้นยังลังเล กล่าวว่า “แต่ว่า...” หูกว่างชิงกล่าวว่า “ไม่ต้องแต่ ว่าแล้ว การสอบจัดขึ้นสามปีครั้ง inท่านแนํใจว่าครั้งต่อไปจะที่นอน เป่า ลม tex 6 ฟุตไต้เป็นผู้คุม สอบหรือ หากว่าท่านมีความคิดเช่นนี้ เราจะเสนอซื่อท่านต่อฝ่าบาท ให้ ท่านเป็นผู้คุมสอบปีนื้ ขอเพียงปล่อยข่าวออกไป ผู้ที่รู้คัวเป็นอย่างดีจะ หยุดเท้าเอง จากนั้นท่านค่อยท่าหนังสือแนะนำคัวเองขึ้นไป ตำแหน่งผู้ คุมสอบต้องตกเป็นของท่านแน่นอน”

เจี๋ยจิ้นถืงอย่างไรคิดหวังตำแหน่งซื่อเสียง พอฟังจึงนึกคล้อยตาม หูกว่างสังเกตสีหน้ามันจึงกล่าว “เราจะไปจัดการ ต้าเชินท่านรอฟังข่าว จากเรา” กล่าวจบรีบรุดออกไป


เนื่องจากผู้แทนพระองค์ครั้งนี้เป็นเจ้าจื่อจิน เรื่องที่เซี่ยสินร่วม เดินทางไปถูกปกปีดเป็นความลับ ดังนั้นการกลับมาของมันจึงไม่เปิด เผยออกไป เมื่อเป็นเซ่นนี้เพียงให้คนของสำนักตูฉาเอี้ยนไปต้อนรับก็พอ แต่หย่งเล่อฮ่องเต้กลับมีพระราชกระ แสให้จี้กังไปรับหน้า

เมื่อเป็นเซ่นนี้จึงสร้างความประหลาดใจแก่ขุนนางในนครหลวงอยู่ บ้าง จากนั้นครุ่นคิด เจ้าจื่อจินไต้รับแต่งตั้งเป็นทูตผู้แทนพระองค์ เพีอ สืบเรื่องแคว้นวาลาบังอาจสถาปนาท่านซ่าน อย่างนั้นการที่ให้หัวหน้า .สายสืบเซ่นจี้กังออกไปรับหน้า ก็มีเหตุผลเป็นที่เข้าไจไต้

หารู้ไม่ว่าหย่งเล่อฮ่องเต้ที่ให้จี้กังออกหน้า เนื่องเพราะในคณะที่ ร่วมทางมา มีมเหสีของเปีนหยาซื่อหลี่นามถูเหมีนเบ้าอินอยู่ด้วย ถึง แม้ว่ามเหสีองค์นี้!ม่มีคุณค่าให้ใช้สอย แต่เมื่อหย่งเล่อฮ่องเต้ทรงทราบ จากคำรายงานที่เซื่ยสินใช้คนล่วงหน้ามาก่อน ก็ดัดสินพระหัยว่าจะ ปฎิบ้ติต่อนางoshopping ที่นอนเป่าลมด้วยดี

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl