Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
zenrock

Air mattress MaMa

“แต่ไรมาท่านแม่ทัพไม่เซ่นไหว้สิ่งตักดิ้สิทธิ้กระฆังขอรับ"

นางไม่ต้องหยุดคิดใคร่ครวญ "อีม''

เมื่อไม่เซ่นไหว้แสดงว่าสิงทักดิ้สิท0ไม่คุ้มครอง สิ่งทักดิ้สิทธิ้ไม่คุ้มครอง

แลดงว่าโชคไม่ด เพราะโชคไม่ดีจึงต้องแต่งงานกับตัวก่อปัญหาคนหนึ่ง ซย่าอวี้จิ่นจับความหมายที่แฝงเร้นอยู่ไต้ ทว่าสุดปัญญาจะโต้แย้ง เขานั่งยอง ๆ หลบมุมตามลำพัง ไม่พูดไม่จาด้วยความโมโห มองดู ตุลาการหนึวส่งคนไปสิบหาร่องรอยขอทานน้อยทัวทุกที่ ราวครึ่งชั่วยามต่อมาที่นอนเป่าลม tv directเยี่ยเจานึกขึ้นไดในที่สุด "ข้าก็มีโชคไม่เลวนะ"

ชย่าอวี้จิ่นไม'รู้ว่าจะบรรยายความร้สืกที่มืต่อปฏิกิริยาตอบสนองอัน เชื่องข้าของภรรยาตนอย่างไรดี กระนั่นเขาก็มองไปทางตุลาการหนึวอย่าง ผยองโอ้อวด หมายจะยนยันกับทุกคนว่าภรรยากำลังปกป้องเขาพร้อมถามขึ้น "เจ้าเห็นว่าอย่างไรล่ะ"

ตุลาการหนิววุ่นวายกับการกระจายกำลังคนออกไปสืบเสาะข่าวคราว จนลืมเรื่องเล็กน้อยเมื่อครู'ไปแล้ว พอไต้ย้นเสิยงถามก็หยุดคิดครู'หนึ่ง อย่างงงงัน เขานึกว่าเยี่ยเจาเอ่ยถงควาบเป็นมาในอดีตของตนก็ริบเอ่ย อย่างทอดถอนใจ

■แม้แม่ทัพเยี่ยจะพลาดพลั้งหลงผิดเมื่อครั้งวัยเยาว์หากแต่ในสนามรบ ม้เคยพ่ายแพั ช่วยชำระหนี้แค้นล้างอาย ปกปักรักษาแผ่นดินต้าฉินไว้ สร้าง ความดีความชอบและมชื่อเสิยงขจรขจายแล้ว ย่อมต้องมโชคไม'เลวเป็น ที่นอนเป่าลม intex 3.5 ฟุตธรรมดาขอรับ"


เยี่ยเจายักไหล่แบมืออย่างจนด้วยเกล้า

ซย่าอวี้จิ่นไม่มืงานใดต้องทำ ทั้งยังไม่มืใครให้ความสนใจ เขาจึง นั่งยอง ๆ หลบมุมต่อไปพลางครุ่นคิดอยู่เงียบ ๆ ว่าวันหน้าจะมืวิธีอำมหิตใด บ้างที่เขาลามารถใช้รังแกภรรยาน่าชังบนเตียงได้

ตุลาการหน้วทำงานไต้รวดเร็วอย่างยง ผู้ใต้บังคับบัญชาก็เก่งกาจ ปราดเปรื่องเป็นอันมาก ผ่านไปราวครื่งวัน ชย่าอวี้จนแทะเมล็ดแตงหมดไป ลามจาน ดื่มชารลดีไปสองกา พวกเขาก็จับขอทานน้อยเนื้อตัวมอมแมม ราวกับวานรเนื้อนโคลนกลับมาได้จากชอกมืดใต้ละพาน

ขอทานน้อยสวมเสื้อชั้นเดียวขาดปุปะล่งกลิ่นเหม็นลาบ ผอมแห้งจน เหลือแต่หนังหุ้มที่นอนเป่าลมในรถกระดูกเหมือนจะปลิวไปตามลม ทั่วกายมืเพึยงลูกนัยน์ตา ดำขาวตัดกันที่ยังแลดูมืชีวิตชีวาอยู่บ้าง

เขายนกระลับกระล่ายอยู่เบื้องหน้าเหล่ายุนนางใหญ่ คนหนึ่งเปงาม ซึ่งดูน่าจะร้ายกาจมาก คนหนึ่งลืหน้าเคร่งเคร็ยด และอกคนแฝงรังลืลังหาร พาให้ลันเทิ้มไปทั้งร่าง ฟันกระทบกันกึก ๆ ไม่หยุด กล่าววาจาไม่ออกแบ้แต่ คำเดยว กระทั่งถูกมือปราบด้านหลังยกเห้าเตะทหนึ่งกึงได้เว่าต้องคุกเข่าลง เขาโขกศีรษะถี่รัว นํ้าตาไหลลงมาตามลองแก้มซึ่งเปรอะไปด้วยฝ่นดิน ทิ้งรอยคราบเป็นทางยาว หากผู้ที่ไม่เความจร็งมาเห็นเช้าคงนกว่าเขาต้อง โดนลงทัณฑ์ทรมานเพี่อเค้นถามแล้ว ซย่าที่นอนเป่าลม lazadaอวี้จิ่นอุดจมูก ''ลากตัวออกไป"

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl