Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

zenrock

sleeper chair intex

อื่นๆ ไม่เอ่ยถึง ถึงแม้ผู้นำกองเรือที่ออกทะเลเป็นขันที แต่มันนำ ไพร่พลไปหลายหมื่น ย่อมมินายทัพอยู่ด้วย
pull out chair bed ikeaแม่ทัพบู๊มิความทะเยอ ทะยานกว่าขุนนางบุ๋น หากมิคนออกสู่โพ้นทะเล คิดตั้งตนเป็นฮ่องเต้ ขอ เพียงฆ่าขันทีที่นำขบวน เหล่าแม่ทัพบู๊มิใช่ตั้งตนเป็นใหญ่ไต้หรือ?

อีกประการ กองเรือขนาดใหญ่เช่นนี้มิค่าไข้จ่ายมหาศาล หากไม่ ไต้รับการสนับสนุนจากประเทศ ไม่อาจดำรงอยู่ไต้ คิดตั้งตนเป็นใหญ่ใน แดนไกล ไหนเลยง่ายดายตังใจนึก นี่หาใช่เหตุผลไม่

หย่งเล่อฮ่องเต้ที่ใข้สอยขันที เนื่องเพราะเมื่อครั้งเป็ดยุทธการสยบ


เภทภัย มีขันทีจำนวนมากรับใช้พระองค์ พระองค์ทรงซุบเลี้ยงขุนนาง บุ๋นแม่ทัพบู๊ที่รับใช้พระองค์แล้ว จึงต้องหาทางออกให้แก่ขันทีที่มีความดี ความชอบ อย่าว่าแต่การเดินทางไกลทำหน้าที่ทูตเซ่นนี้เป็นหน้าที่ชั่วคราว แม้แต่หงอู่ฮ่องเต้ซึ่งทรงตั้งข้อรังเกียจขันที ยังเคยส่งขันทีออกไปทำ หน้าที่ทูต ด้วยทรงเห็นpull out sleeper chairว่าเรื่องเหล่านี้แม้มีบารมี แต่ไม่มีอำนาจยาวนาน ไม่ก่อเหตุเภทภัยอันใด

ดังนั้นหย่งเล่อฮ่องเต้ทรงใช้สอยขันทีทำหน้าที่ทูต เหตุผลรวบรัด ยิ่ง หนึ่งนั้นทรงโปรดปรานขันที สอง ทำตามแบบแผนเดิม พระองค์ เชื่อมั่นว่าสามารถกำราบเหล่าซุนนาง ดังนั้นไม่มีพระดำริจัดตั้งกลุ่มขันที ขึ้นมาต่อกรกับเหล่าซุนนาง

หย่งเล่อฮ่องเต้ทรงตรึกตรองอยู่ครู่หนึ่ง พระพักตร์ค่อยผ่อนคลาย ตรัสถามว่า “ข้อที่สองเล่า ระหว่างราชสำนักกับท้องถิ่นมีความขัดแย้ง อันใด?”

เซึ่ยสินกล่าวว่า “ทูลฝ่าบาท ซุนนางหวังว่าระหว่างที่รับราชการ สามารถสร้างความผาสุกแก่ท้องถิ่น เบื้องบนรับใช้เจ้าชีวิต เบื้องล่าง เพาะสร้างบารมี หวังมีชื่อเสียง ก่อนนี้มีซุนนางให้ยกเลิกการขนล่งทางทะเล ล่งเสริมการขนล่งทางแม่นํ้า เพราะว่าการขนล่งทางPull-Out Chair 68565แม่นํ้าอยู่ในปกครอง ของพวกมัน หาไม่กีล่งผลดีต่อบ้านเกิดที่ตั้งอยู่ริมนํ้า

“ตอนนี้การค้าขายผ่านการถวายเครื่องบรรณาการเกิดประโยชน์ อันใดต่อพวกมัน ราชสำนักจัดกองเรือออกทะเล ทางท้องถิ่นย่อมต้อง ให้การสนับสนุน แต่ทูตตัวแทนมาเจริญสัมพันธไมตรี พวกมันกิต้องต้อน รับ สร้างความเดือดร้อนแก,ราษฎร ย่อมด่าทอซุนนางท้องถิ่นด้วย แต่ ว่าพวกมันไม่ไต้ประโยชน์อันใด เนื่องเพราะทูตตัวแทนเหล่านั้นติดต่อกับ ราชสำนักโดยตรง

“แม้แต่การแล่นเรือออกทะเลกิเซ่นกัน ผลประโยชน์ที่ไต้รับกว่า

ครึ่งเป็นของวังใน เกือบครึ่งเข้าท้องพระคลัง inflatable sofa bedล้วนอ้อมผ่านท้องถิ่น ขุนนาง

April 20 2017

zenrock

the best bedair

คิดสร้างผลงาน ใช้วิธีการอันรุนแรง เป็นเหตุให้ไพร่พลแดน เหลียวตงเสียชีวิต ฮ่องเต้ก็สามารถให้ท้ายมันเช่นกัน

หากไม่เกิดเหตุไม'คาดหมาย ปัญหาของซนเผ่าเลี้ยงสัตว์นอกด่าน จะคลี่คลายโดยราบรื่น ต่อให้ในอนาคตแคว้นวาลาเกิดความเปลี่ยนแปลง ขอเพียงแคว้นตาร์ตาร์ตกอยู่ในความควบคุมของต้าที่นอนเป่าลมหมิง แคว้นวาลากิไม่ เติบโตกล้าแข็งจนเป็นภัยแก่แผ่นดินจงหยวนเช่นในประวิคิศาสตร์ ตอน นี้ความหวังเพียงหนึ่งเดียวของมันคือปลิดปลงจี้ภัง

หากว่าจี้ภังไม่ตาย กิไม่กระทบถึงประเทศ ไม่ก่อเหตุเภทภัย รุนแรงอันใด ในประวิติศาสตร์จริงความจริงไม่มีเชียสิน จุดจบของจี้ภัง ยังคงไม่ตายดี ไม่สามารถก่อหวอดสร้างเภทภัยให้กับต้าหมีง

แด่ว่าเหตุการณ์ที่ชายแดนตอนเหนือเป็นความรับผิดชอบของมัน กับจี้ภัง สำหรับกับมันต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อไพร่พลที่ความจริงไม่ต้อง สละชีวิต แด่ตอนนี้กลับกลายเป็นซากศพถูกฝังกับใต้พสุธา ผู้อื่นไม่ยุ่งเกี่ยว ไต้ แด่ว่ามันมีอาจไม่ยุ่งเกี่ยว มันต้องทวงถามความยุติธรรมให้กับ ไพร่พลที่หาชีวิตไม่ ค่อยมีชีวิตอย่างสุขสงบ

เซี่ยสินสาวเท้าออกไปที่นอนเป่าลม บิ๊กซี ในใจครุ่นคิด ‘ไม่ทราบว่าม่เอินสืบสาว เรื่องของจี้กังถึงขั้นใด?'

ขณะที่จี้กังล่าถอยออกจากตำหนัก พบว่าเซี่ยสินจงใจรั้งอยู่ กิเกิด ความตื่นตัวขึ้น แด่ต่อให้มันชะลอtiเท้าลงกว่านี้ ยังคงต้องเดินออกไป ไม่ อาจทราบว่าเซี่ยสินกราบทูลฮ่องเต้อันใด

จี้กังเป็นโจรใจหวั่นหวาด เกรงว่าเซี่ยสินฟ้องร้องมัน ทั้งไม่ทราบ ว่าฮ่องเต้พอทรงทราบจะตัดสินพระทัยอย่างไร ตังนั้นในใจนึกหวาดหวั่น วิตก ขณะที่รีรอลังเล เจ้าจ้าวอ๋องจูเกาชียกิเดินอ้อมมุมกำแพงออกมา พอเหลือบแลเห็นจี้กังจึงทักทายว่า “ใต้เท้าจี้เดินเหม่อลอย มีความในใจ อันใด?”

จี้กังเงยหน้าขึ้นเห็นเป็นมัน จึงรีบกล่าวว่า “ที่แท้เป็นจ้าวอ๋อง เตี้ยนเขึ้ย รบกวนเตี้ยนเซี่ยสอบถามแล้ว หลายวันนี้เฉินถูกความเย็น แทรก1€ม จึงอ่อนเปลี้ยเพลียแรง”

จูเกาซุ่ยยิ้มพลางกล่าวว่า “อากาศทางเหนือต่างกับทางใต้ อย่าไต้ เห็นว่าฤดูใบไม้ผลิมาถึง ก็สลัดเสื้อกันหนาวทิ้ง ดูท่านใส่เสื้อผ้าเบาบาง ที่วังเรามียาขจัดความหนาวเย็นท่านแวะไปหยิบฉวยมารับประทานเถอะ” จี้กังกล่าวด้วยความตื้นตันใจว่า “ขอบคุณเตี้ยนเซี่ยที่ห่วงใย”

มันใช้สายตาล่งจูเกาซุยจากไป ต้องยิ้มเย้ยหยันออกมา จี้กังย่อมทราบว่าจูเกาซุ่ยคิดดึงตัวมันเช้าร่วม แต่ว่ามันเพียง แสร้งเป็นโอนอ่อนคล้อยตามที่นอนเป่าลม โฮมโปรจูเกาซุ่ยเท่านั้น

ในสายตาของมัน เจ้าฮั่นอ๋องจูเกาซวีแม้พบกับความพ่ายแพ้ แต่ ตอนแรกยังมีทุนรอนช่วงชิงกับไทจึอ    มีอยู่หลายครั้งที่คุกคามต่อ

ตำแหน่งไทจึอ แต่จูเกาซุ่ยผู้นี้มักใหญ่ใฝ่สูงแต่ต้อยปัญญา ยังห่างไกล จากจูเกาซวีมากนัก มันกินเมืองเป่ยจึงสิบปี แต่เกลี้ยกล่อมผู้คนเช้าร่วม ไต้ไม่กี่คน โซฟาเป่าลมอเนกประสงค์นับเป็นที่เห็นกระจ่าง

April 19 2017

zenrock

momo sofa

 

นี่เป็นเสี่ยวอิงที่เมื่อคืนทั้งเปิดเผย ปล่อยตัวและเผ็ดร้อนที่นอนเป่าลม tv directหรือ นาง มีนิสัยสุดปลายจริงๆ เซี่ยสินไต้แต่ชวนสนทนาว่า “เสี่ยวอิง ครั้งก่อน ท่านใซัIห้ติงอวี่กล่าววาจาถึงเรา บอกว่า...ม่าน1ชันหยาเต่อ'ชิกูลู่ม่านอะไร นั่น หมายความว่าอย่างไร?”

เสี่ยวอิงพอฟังต้องเงยหน้าขึ้น ช้อนตามองมันอย่างประหลาดใจ จากนั้นกลอกตาตลบหนึ่ง ต่อยหัวร่อคิกออกมา ซุกศีรษะกับอ้อมอกมัน ใหม่ ส่งเสียงอู้อี้ว่า “ผู้อื่นบอกว่าม่าน1ชันหยาเต่อ'ซีกูลู่ม่าน ติงอวี่ตัวโง่งม กลับบอกว่าถูลู่ม่านอันใด”

เซี่ยสินส่งเสียงตังอ้อกล่าวว่า “หมายความว่าอย่างไร?”

เสี่ยวอิงซุกศีรษะดรกว่าเดิม กล่าวอย่างเอียงอายว่า “แปลว่า... ข้าพเจ้ารักท่าน”

เซ่ยสินพอฟัง ต้องหัวร่อจนหน้าอกสั่นกระเพื่อมขึ้นมา สร้าง

ความอับอายแก่เสี่ยวอิงจนอ้าปากกัดใส่หน้าอกมันคำหนึ่ง

ติงอวี่พอมาถึงค่ายที่มั่นของฮ่อาฮูหยินก็ตั้งขบวนทัพ ร้องบอกให้ ฮู่อาฮูหยินออกมาพบหน้า ฮู่อาฮูหยินเพิ่งออกจากกระโจม ติงอวี่ก็ร้อง บอกให้นางปล่อยตัวผู้กว๋อกงออกมา ตามเหตุผลทุ่งหิมะเวิ้งว้าง เซี่ยสิน อาจยังเสาะหาซนเผ่าของฮ่อาฮูหยินไม่พบ แต่ติงอวี่ไม่สนใจ เพียง ทวงถามคนจากฮ่

อาฮูหยิน หากไม่ส่งมอบคนออกมา ก็ฑำสงครามกัน

ฮ่อาฮูหยินขุ่นแค้นแน่นอก แต่ต่อให้ติงอวี่น่ากำลังมาพันกว่าคน นางก็ไม่กล้าลงมือ เนื่องเพราะหากว่าลงมือ ขอเพียงฝ่ายตรงข้ามมืคนผู้ หนึ่งหนีรอดไค้ นางจะประสบเภทภัยกราย ความหวังทั้งมวลล้วนกลาย เป็นอากาศธาตุ
ที่นอนเป่าลม บิ๊กซี ยังคิดขึ้นเป็นประมุขแคว้นวาลาอันใด ฮ่อาฮูหยินได้แด' ยอมรับว่าผู้กว๋อกงอยู่ในกระโจมของตัวเอง ทั้งสอบถามว่าติงอวี่ นอกจากมาเสาะหาผู้กว๋อกง ยังมืภารกิจอันใด

ติงอวี่พอฟังว่าผู้กว่อกงอยู่ที่นี้จริงๆ กลับไม่ร้อนรุ่มใจอีก ยามนั้น ค่อยนึกถึงคำกำชับกำซาของว่านซื่ออวิ้ รีบล้วงจดหมายของว่านซื่ออวิ้ มอบต่อฮ่อาฮูหยิน

ฮ่อาฮูหยินพออ่านจดหมายของว่านซื่ออวิ้ ค่อยเชื่อว่าเซื่ยสิน กล่าวไม่แปลกปลอม จึงชักน่าติงอวี่มาถึงกระโจมที่พักของเซื่ยสิน กล่าว ว่า “เป็นที่นี้เอง เรายังปฎิบ้ติต่อมันด้วยดี กระโจมหลังนี้เปรียบกับที่พัก ของเรายัง...”

ติงอวี่พอฟัง ก็ไม่สนใจฮ่อาฮูหยิน สาวเท้าตรงเข้าไป ร้องบอกว่า “กว๋อกง ติงอวี่มารับตัวท่านแล้ว”

ฮ่อาฮูหยินรีบกล่าวว่า “ที่นอนเป่าลม intex 3.5 ฟุตกว๋อกงยังมีสตรีอยู่ ถูยาอยู่ในกระโจม ด้วย...”

คำพูดนี้กล่าวชักข้าไปบ้าง ติงอวี่ชิงเลิกม่านกระโจม แสงอาทิตย์ ลำหนึ่งจึงสาดส่องเข้าไป พอดีส่องต้องร่างเปลือยร่างหนึ่ง ขณะเดียวกัน ก็แว่วเสียงฮู่อาฮูหยินกระทบโสต ติงอวี่ต้องอุทานดังอา รีบปล่อยม่าน กระโจมลง ล่าถอยกลับไป จนแทบปะทะซนถูกฮ่อาฮูหยินที่ติดตามมา

ติงอวี่ระงับสติ ฉุกติดว่าไม่ถูกต้อง ภาพเปลือยที่มันเห็นแสดงว่า เป็นบุรุษผู้หนึ่ง ต้องครุ่นคิด ‘คาดว่ากว๋อกงกำลังอาบนํ้า เรากลัวอันใด?’ นึกถึงตอนนี้ ม่านกระโจมเลิกวูบ เสี่ยวอิงสวมชุดยาวสีครามของ มองโกสถลันออกมาด้วยใบหน้าแดงสดใส ย่อกายคารวะต่อติงอวี่ กล่าวว่า “โหวแหย (ท่านพระยา) กว๋อกงเชิญท่านเข้าที่นอนเป่าลม chilindoไป”

April 17 2017

zenrock

web sell sofa good

ชื่อเฉิงเจ๋อพอออกจากห้องพักของผู้กว๋อกง เห็นบรรดาเจ้าหน้าที่ รุ่นวายกับการต้อนรับองครักษ์ติดตามของผู้กว๋อกงร้อยกว่าคน เจ้า หน้าที่ประจำจุดรับล่งข่าวสารนอกด่านไม่สุขสบาย เนื่องเพราะทหาร นอกด่านมีอำนาจ ไพร่พลทหารส่วนใหญ่มีนิสัยหยาบกร้าน ไม่รู้จัก มารยาทธรรมเนียมเก้าอี้เป่าลม พอมาถึงจุดรับล่งข่าวสารก็ชี้นี้วบงการ หากว่าไม่ สบอารมณ์ก็หวดใส่ท่านแส้หนึ่ง เตะถีบใส่ท่านเท้าหนึ่ง ถือเป็นเรื่อง ปรกติธรรมดา

แต่ว่าองครักษ์ติดตามของผู้กว่อกงยังดีกว่าไพร่พลทหารทั่วไป นี่ มิใช่องครักษ์ติดตามของผู้กว๋อกงมีกิริยามารยาท หากทว่ายังถึอดีกว่า ทหารชายแดนอีก เพียงแต่ยามอยู่เบื้องหน้าผู้กว๋อกง ไม่มีผู้ใดกล้าวาง ก้ามเขื่องโข

ดังนั้นเจ้าหน้าที่ทั้งหลายไม่ไต้ถูกดุค่า ทุกคนต้อนม้าเข้าโรงม้า ป้อนหญ้านํ้าให้ บ้างก็เปิดห้องหับ ยกนํ้าร้อนมา ชื่อเฉิงเจ๋อเห็นเข่นนั้น ค่อยถอนหายใจโล่งอก รีบเข้าครัวไปจัดเตรียมอาหาร

ห้องหับในจุดรับส่งข่าวสารไม่มีผู้อยู่อาศัยมานาน ฟูกหมอนล้วน นำมาจากห้องเก็บของ ทั้งก่อไฟจัดวางอยู่ใต้เตียง ขณะที่เหล่าองครักษ์ก็ ไม่อยู่นิ่งเฉย บางคนตรวจสอบสภาพโดยรอบ บางคนยืนยามตามจุด ตีางๆ ที่เหลือยืนอยู่ที่เซิงระเบียงนอกห้องของเซี่ยสิน ทางหนึ่งรอคอย หัวหน้าองครักษ์ที่ถูกฝ่กว๋อกงเรียกตัวเข้าไป ทางหนึ่งรอให้เจ้าหน้าที่จุด รับส่งข่าวสารจัดห้องเสรีจ

หัวหน้าองครักษ์ทั้งสี่พอเข้าห้องของฝ่กว๋อกงโซฟาเป่าลม ล่วงรู้ความคิดอ่าน ของเซี่ยสิน ต่างก็ร้องตัดต้านออกมา

เหอเทียนขึ้อกล่าวว่า “ไม่ไต้ ตอนนี้นอกด่านมีสภาพล่อแหลม กว่อกงแหยคิดช่วยเหลือแม่นางเสี่ยวอิง ก็ไม่อาจพาตัวไปเสี่ยงอันตราย หากแต่เข้าแดนเหลืยวตง นำกำลังเข้าประจำการในแคว้นตาร์ตาร์ จาก นั้นค่อยประท้วง

ต่อวาลา”

เซี่ยสินกล่าวช้าๆ ว่า “ก่อนนี้วาลาไม่กล้าทำร้ายขุนนางต้าหมีง ตอนนี้พวกมันยิ่งไม่กล้า หากว่าเรารุดไป ดูเหมือนเสี่ยงอันตราย แท้ที่ จริงไม่มีอันตรายใด หากว่าไปยังแดนเหลียวตง ค่อยล่งกำลังเข้าประจำ การที่ตารีตาร์ จากนั้นจึงติดต่อกับวาลา เกรงว่าวิกาลยาวนานฝันยุ่งเหยิง อาจเกิดเหตุไม่คาดหมายขึ้น”

จางเหวินเถาโต้แย้งว่า “กว๋อกง พวกมันไม่กล้าลงมืออย่างเป็ดเผย หรือไม่กล้าลงมืออย่างลับๆ พวกเรามีกำลังหยิบมือเดียว พอเข้าสู่พื้นที่ พวกมัน ไยมีใข่ปล่อยให้พวกมันจัดการตามอำเภอใจ ตอนนี้ทุ่งหญ้ามี สภาพยุ่งเหยิง หากว่า1ฆ่ากว๋อกง สามารถปัายผิดไปที่ศัตรู หรือว่าหา โซฟาลม พกพา ราคาส่งแพะรับบาปแทน ราชสำนักยังจะทำอย่างไรไต้ เมื่อเป็นเข่นนี้พวกมันยัง ไม่กล้าลงมือหรือ?”

เซี่ยสินทราบว่าจางเหวินเถากล่าวไม่ผิด ขอเพียงผลักความรับ ผิด หาแพะรับบาปแทน ในช่วงเวลาสำคัญเข่นนี้ ต้าหมิงไต้แต่ยอม สะกดอดกลั้น หรือจะให้เปีดศึกสงครามกับชนเผ่าทั้งหมดบนทุ่งหญ้า เพียงเพราะคนผู้หนึ่ง หากว่าเป็นเช่นนั้น นอกด่านจะกลายเป็นอันนัม แห่งที่สอง ทั้งยังหนักหนาสาหัสกว่าอันนัมอีกร้อยเท่า ต้าหมิงต้องใช้ ต้นทุนอีกสิบเท่าร้อยเท่าต่อชนเผ่าทุ่งหญ้า ยังไม่หันกำจัดพวกมันจนสิ้น ซาก ต้าหมิงเองต้องใช้พลังงานของชาติไปจนหมดสิ้น ราษฎรก็ไต้รับ โซฟาเป่าลมอเนกประสงค์ความเดือดร้อนแสนสาหัส

April 16 2017

zenrock

long sofa

เสี่ยวอิงฟังว่าในแผ่นดินจงหยวนต้องเป็นคนมืซื่อเสียงพบความ

สำเร็จ จึงสามารถออกท่องเที่ยว ดังนั้นอวดฉลาดกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็น ซิ่วไฉ คิดสอบเป็นจวี้เหยิน เรื่องอนาคตสำคัญกว่า ไหนเลยนึกถึงการ ตบแต่งภรรยา?”

บ่าวไพร่ทั้งสองพอฟังยินดียิ่ง กล่าวว่า “เสี่ยวเซี่ยงกงต้องการให้ เราชี้ทางมิเห็นจะไม่ไต้ แต่จากที่นี้มีเส้นทางถูกนํ้าป่าซัดขาด หากไปทาง อื่น เกรงว่ายามรีบร้อนกลับไม่บรรลุ ขอบอกกล่าวตามตรง เหล่าแหย (นายผู้เฒ่า) เราเตรียมไปค้าขายที่ที่นอนเป่าลม บิ๊กซีภูเขาฉือเหล่าเข้าวันพรุ่งนี้ เหล่าแหย นิยมคบหาแขกเหรื่อ เสี่ยวเซี่ยงกงไยไม่ไปพักที่บ้านเราคืนหนึ่ง พรุ่งนี้ จะไต้ร่วมทางกันไป ดีหรือไม่?”

เสี่ยวอิงบังเกิดความสำบากใจ เงยหน้ามองท้องฟ้า พบว่าล่วงเลย ยามเที่ยงแล้ว หากเดินทางสะเปะสะปะ คงไม่บรรลุถึงภูเขาฉือเหล่า ที่นี้ อยู่ใต้พระเนตรพระกรรณ สมควรไม่มีเหตุการณ์ปล้นสะดมชิงทรัพย์ หาก ขอค้างแรมลักคืนก็ดี จึงกล่าวขอบคุณทั้งสอง ติดตามพวกมันเดินเข้า หมู่บ้าน

ระหว่างทางเสี่ยวอิงถามว่า “ค้าสูทั้งสองรอคนที่ปากทางเข้า หมู่บ้านหรือ?”

บ่าวไพร่นั้น!!เนหัวร่อกล่าวว่า “ถูกแล้ว ถูแหย (คำเรียกเขยขวัญ ของบ้าน) พวกเรากำหนดมาถึงในวันนี้ พวกเราไต้รับคำสั่งเหล่าแหยให้ มารอที่หน้าหมู่บ้าน แต่ว่าไม่เป็นไร หลังจากแนะนำเสี่ยวเชี้ยงกงไห้ เหล่าแหยบ้านเรารู้จัก พวกเราต่อยกลับมารอที่หน้าหมู่บ้านอีก”

เสี่ยวอิงพอฟัง เห็นว่าคนชนบทมีนํ้าใจไมตรีจ?งๆ จึงกล่าว ขอบคุณอีกเที่ยวหนึ่ง

เจ้าอ้วนงั่ว (เดรษฐีแช่เจ้,า) เป็นคหบดีเมืองทังโค่ว สวมชุดยาวปัก เก้าอี้เป่าลมลวดลายเหรียญกษาปณ์ สำรวจดูชายฉกรรจ์สวมเสื้อแขนสั้นสีนั้าดาล

ผู้หนึ่ง แบะปากกล่าวว่า “ท่านว่าอะไร?”

ชายฉกรรจ์นั้นกล่าวอย่างนอบน้อมว่า “เรียนเหล่าแหย ผู้น้อย เป็นช่างจักสาน”

เจ้าอ้วนงั่วขมวดคิ้ว โบกมืออย่างเหยียดหยาม บ่าวไพร่ทั้งสองที่ คุมตัวชายฉกรรจ์นั้นมาจึงฉุดลากมันออกไป ช่างจักสานผู้นี้ถูกจับตัวมา โดยไม่ทราบสาเหตุ จากนั้นถูกขับไล่ออกไป ยังไม่ทราบว่าเจ้าอ้วนงั่ว ท่านนี้คิดทำอะไร

เจ้าอ้วนงั่วสำรวจดูคนที่สอง คนผู้นี้สวมใส่ชุดยาว กลับมืตักคิ้ ฐานะอยู่บ้าง โซฟาลม ราคาถูกสีหน้าค่อยผ่อนคลาย ถามว่า “ท่านทำอะไร?”

คนผู้นั้นประสานมือคารวะกล่าวว่า “เรียนอ้วนงั่ว ข้าพเจ้าเป็น หมอประจำร้านขายยาเจียงหมันชุน”

เจ้าอ้วนงั่วตากระจ่างวูบ อาชีพนี้กลับมีหน้ามืตาอยู่บ้าง จึงกล่าว “เงยหน้าขึ้นมา”

คนผู้นั้นเงยหน้าขึ้น เจ้าอ้วนงั่วชมลูจนงงงันวูบกล่าวว่า “ไฉน มีอายุสูงวัยถึงเพียงนี้?”

ดูจากหน้าตาคนผู้นี้ คล้ายอายุอ่อนกว่ามันไม่กี่ปี เพียงแต่บน ใบหน้าปราศจากรอยย่นอันใด คนผู้นั้นพอฟังจึงกล่าว “ผู้ที่ประกอบ อาชีพเช่นพวกเรา อายุยิ่งมากยิ่งได้รับการยอมรับจากคนไข้ เรายัง ตำหนิว่าตัวเองอายุน้อยโซฟาเป่าลมเกินไปเสียอีก”

เจ้าอ้วนงั๋วหันไปทางบ่าวไพร่ทั้งสอง ตุว่า “พวกเจ้าทั้งสองล้วน เป็นสวะที่ใข้การไม่ได้ คนอายุปูนนี้ เกรงว่าบุตรของมันมีอายุไล่เสี่ยกับ คุณหนู พวกเจ้านำมันมาทำอะไร?”

บ่าวไพร่ทั้งสองรีบกล่าวว่า “เหล่าแหย คนผู้นี้เพิ่งอายุยี่สิบสองปี ยังไม่ได้แต่งงาน พวกเราสอบถามมาแล้ว”

เจ้าอ้วนงํ่วงงงันอีกครา สำรวจดูหมอรักษานั้นกล่าวว่า “ท่าน...เพิ่ง

April 14 2017

zenrock

some sofa

เซี่ยสินโอบกอดร่างของนางไว้ กล่าวเบาๆ ว่า “วันนี้วุ่นวายกับ เรื่องนี้ ไม่เพียงแต่ปั'ญหาของเกาะแก่งคู่ ยังอาศัยเรื่องของประเทศฌี่ป่น แก้ปัญหาให้กับเกาะแก่งคู่ หลังจากนี้ต้องดำเนินการบางอย่าง ให้เซี่ย เซี่ยติดต่อกับ

ทางญี่ป่น”

จากนั้นบอกเล่าเรื่องราวโดยละเอียด ซูอิ่งค่อยทราบด้นสายปลาย เหตุ ความขุ่นเคืองแง่งอนที่มีอยู่ปลาสนาการหายสิ้น โซฟาเป่าลมพลิกตัวกลับมาจูบ ปากเซี่ยสินคราหนึ่ง กล่าวเบาๆ ว่า “นับว่าท่านยังมีมโนธรรม สึหู่และ พวกมีภาระหน้าที่ ไม่สามารถออกจากเกาะแก่งคู่ แต่ก็ส่งคนมายัง นครหลวงหลายครั้ง หารู้ไม่ว่าท่านไม่อยู่บ้าน เวลาพอนานเข้า กลับ เข้าใจว่าข้าพเจ้าไม่สนใจเรื่องของพวกมัน หนูเจีย[1] มาจากเกาะแก่งคู่ ที่นั้นเป็นถิ่นเกิดของข้าพเจ้า พำนักด้วยญาติสนิทของข้าพเจ้า หลายปี มานี้โม่ว่าเรื่องที่ช่วยเหลือองค์ชายทั้งสาม ตลอดจนเรื่องประสานงาน กับเรือสินค้าของพวกเรา พวกมันล้วนทุ่มเทอย่างสุดกำลัง ข้าพเจ้าหวั่น วิตกว่านานไปจะสร้างความผิดหวังแก่พวกมัน แต่กัไม่สะดวกกับการ เร่งรัดท่าน ข้าพเจ้าเป็นคนของท่านแล้ว ไม่ต้องการให้ท่านเกิดความ รู้สึกว่าข้าพเจ้าวกแขนออกนอก”

กล่าวถึงตอนลำบากใจ แทบหลั่งนํ้าตาออกมา ตอนนี้ซูอิ่งเป็น ฮูหยินของหยางซวิ มิใช่นางโจรสลัดที่ชำระบุญคุณความแค้นสมใจ นาง มินิลัยโอ่อ่าผ่าเผย โซฟาลม พกพา pantipมีเรื่องมากมายได้แต่เก็บงำไว้ในใจ สร้างความอัดอั้น ตันใจแก่นางนัก

เซี่ยสินรีบโอดกอดนาง ปลอบโยนด้วยความนุ่มนวล หลอกล่อจน ซูอื่งหัวร่อทั้งนํ้าตา แอบอิงกับอ้อมอกมัน บังเกิดความรู้สึกที่เป็นสุข เพียงโอบกอดสนทนากันเซ่นนี้ นางก็พึงพอใจแล้ว แต่เจิ}ยสินยังไม่พึง พอใจ ก่อนหน้านี้มันรับความอัดอั้นจากเซี่ยหวี่เฟย ยามนี้โอบกอดสตรี ที่เติบโตเต็มสาวนางหนึ่งไว้ ไหนเลยพึงพอใจแต่เพียงนี้

เพียงแต่ที่าคืนที่อย่ร่วมรวมกัน สองสามีภรรยาเพาะปลูกต้นกล้า ที่หน้าบ้าน บุกเบิกไถคราดทางตึกหลังอย่างไร ล้วนเป็นเรื่องของทั้งสอง ไม่อาจเป็ดเผยออกไป


ยังมีข่าวการเสียชีวิตในทัณฑสถานของยาซื่อเถียม่เอ๋อ กิสร้าง ความสั่นสะเทือนแก่พื้นที่นครหลวง

ยาซื่อเถียมู่เอ๋อเสียชีวิตตั้งแต่วันที่ถูกส่งตัวเข้าทัณฑสถาน กรม ความมั่นคงแผ่นดินทำหนังสือกราบทูลว่ามันเกรงกลัวความผิดชิงฆ่า ตัวตาย เจ้าหน้าที่ที่ชันสูตรศพยืนยันว่าโซฟาลม พกพา ราคาส่งมันกัดลิ้นตัวเอง ขณะเดียวกัน กรมความมั่นคงแผ่นดินยังนำเสนอหลักฐานที่ค้นได้จากบ้านของยาซื่อ เถียม่เอ๋อ ประกอบด้วยของขวัญอันลํ้าค่า จดหมายที่ติดต่อสื่อสาร ยังมี พยานที่เป็นบ่าวไพร่หลายคน

คดีรายนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมความมั่นคงแผ่นดินแต่ฝ่าย เดียว ผู้อื่นไม่อาจสอดมือเข้ามา ไหนเลยทำการพิสูจน์ใต้

หย่งเล่อฮ่องเต้พอทอดพระเนตรจดหมายที่ดีดต่อสื่อสารกับแคว้น ตาร์ตาร์ ตลอดจนของขวัญที่ไต้รับ และคำให้การของพยานบุคคล ไต้แต่ รับสั่งตำหนิจี้กังปล่อยปละละเลยผู้ต้องหา จนฆ่าตัวตายสำเร็จ หาไต้ทรง ตำหนิติเตียนกว่านี้

ตอนนี้ยาซื่อเกียม่เอ๋อใกล้ชิดกับเจ้าฮั่นอ๋องจูเกาซวี การตายของ โซฟาเป่าลม lazadaมันสร้างความโกรธแค้นแก่เจ้าฮั่นอ๋อง  ผู้คนทั้งหลายมองเรื่องนี้ว่า

เป็นการต่อสู้ช่วงชิงระหว่างไทจือกับเจ้าฮั่นอ๋อง ซึ่งความจริงก็เป็นเช่นนี้ ไม่ว่าจี้กังปลิดชีวิตยาซื่อเกียม่เอ๋อเป็นการแก้แค้นส่วนตัวหรือไม่ แต่ทั้ง สองมืต้นสังกัดที่แตกต่าง จึงถูกมองว่าเป็นการต่อสู้ช่วงชิงในระดับสูง กว่านี้[1] คำเรียกตัวเองของหญิงสาว

April 11 2017

zenrock

WANNA REVIEWS

เจี๋ยจิ้นยกมือลูบเครากล่าวว่า “เราย่อมทราบ แล้วจะเป็นไร?”

หูกว่างร้องออกมาว่า “ตอนนี้ขุนนางบุ๋นในราซสำนักต่างแย่งชิง ตำแหน่งผู้คุมสอบ แม้แต่มหาบัณฑิตในคณะเน่ยเกํอก็ไม่มืข้อยกเว้น ท่านไหนเลยไม่มืความเคลื่อนไหวใด?”

เจี๋ยจิ้นสงบจิตใจเก็บเนื้อเก็บคัวตามคำแนะน่าของเซื่ยสิน พอฟัง จึงหัวร่อออกมา กล่าวว่า “ปล่อยให้พวกมันแย่งชิงเถอะ เราเป็นขุนนาง โซ่วผู้ของคณะเน่ยเก๋อ ยังแย่งชิงซื่อเสียงอันจอมปลอมกับพวกมัน ไปไย?”

หูกว่างร้อนใจที่นอนเป่าลม intex classic downy airbedกว่าเดิมกล่าวว่า “ต้าเซิน ท่านผู้นื้ชาญฉลาดมาชั่ว ชีวิต กลับเลอะเลือนชั่วขณะ ไม่ว่ารัชสมัยใด ล้วนให้ความสำคัญกับการ ศึกษา ผู้คุมสอบนื้เพียงเป็นผู้คุมสอบรุ่นหนึ่งหรือ กล่าวไปถือเป็นอาจารี ของบัณฑิตจวี้เหยินที่เข้าสอบ วันหนึ่งบัณฑิตที่สอบผ่านล้วนเป็นขุนนาง บ้านเมือง ท่านเท่ากับเป็นครูบาอาจารย์ของพวกมัน มีความสำคัญเพิ่ม ขึ้น ไหนเลยเพียงเป็นซื่อเสียงอันจอมปลอมเท่านั้น?”

เจี๋ยจิ้นรับฟังจนหวั่นไหวใจขึ้นมา มือที่ลูบเคราเซื่องข้าลง หูกว่างกล่าวอย่างคับข้องใจว่า “เราเป็นบัณฑิตจิ้นซื่อในปีที่ สามสิบสามรัชกาลหงอู่ ยังไม่มืคุณสมบ้ดิเป็นผู้คุมสอบ แต่ว่าท่าน ผิดแผกแตกต่าง ท่านเป็นขุนนางโซ่วผู้คณะเน่ยเก๋อ เป็นบัณฑิตจิ้นซื่อ ตั้งแต่ปีที่สิบสองรัชกาลหงอู่ หากท่านคิดเป็นผู้คุมสอบ ยังมืผู้ใดกล้าแย่ง ชิงกับท่าน?”

เจี๋ยจิ้นยังลังเล กล่าวว่า “แต่ว่า...” หูกว่างชิงกล่าวว่า “ไม่ต้องแต่ ว่าแล้ว การสอบจัดขึ้นสามปีครั้ง inท่านแนํใจว่าครั้งต่อไปจะที่นอน เป่า ลม tex 6 ฟุตไต้เป็นผู้คุม สอบหรือ หากว่าท่านมีความคิดเช่นนี้ เราจะเสนอซื่อท่านต่อฝ่าบาท ให้ ท่านเป็นผู้คุมสอบปีนื้ ขอเพียงปล่อยข่าวออกไป ผู้ที่รู้คัวเป็นอย่างดีจะ หยุดเท้าเอง จากนั้นท่านค่อยท่าหนังสือแนะนำคัวเองขึ้นไป ตำแหน่งผู้ คุมสอบต้องตกเป็นของท่านแน่นอน”

เจี๋ยจิ้นถืงอย่างไรคิดหวังตำแหน่งซื่อเสียง พอฟังจึงนึกคล้อยตาม หูกว่างสังเกตสีหน้ามันจึงกล่าว “เราจะไปจัดการ ต้าเชินท่านรอฟังข่าว จากเรา” กล่าวจบรีบรุดออกไป


เนื่องจากผู้แทนพระองค์ครั้งนี้เป็นเจ้าจื่อจิน เรื่องที่เซี่ยสินร่วม เดินทางไปถูกปกปีดเป็นความลับ ดังนั้นการกลับมาของมันจึงไม่เปิด เผยออกไป เมื่อเป็นเซ่นนี้เพียงให้คนของสำนักตูฉาเอี้ยนไปต้อนรับก็พอ แต่หย่งเล่อฮ่องเต้กลับมีพระราชกระ แสให้จี้กังไปรับหน้า

เมื่อเป็นเซ่นนี้จึงสร้างความประหลาดใจแก่ขุนนางในนครหลวงอยู่ บ้าง จากนั้นครุ่นคิด เจ้าจื่อจินไต้รับแต่งตั้งเป็นทูตผู้แทนพระองค์ เพีอ สืบเรื่องแคว้นวาลาบังอาจสถาปนาท่านซ่าน อย่างนั้นการที่ให้หัวหน้า .สายสืบเซ่นจี้กังออกไปรับหน้า ก็มีเหตุผลเป็นที่เข้าไจไต้

หารู้ไม่ว่าหย่งเล่อฮ่องเต้ที่ให้จี้กังออกหน้า เนื่องเพราะในคณะที่ ร่วมทางมา มีมเหสีของเปีนหยาซื่อหลี่นามถูเหมีนเบ้าอินอยู่ด้วย ถึง แม้ว่ามเหสีองค์นี้!ม่มีคุณค่าให้ใช้สอย แต่เมื่อหย่งเล่อฮ่องเต้ทรงทราบ จากคำรายงานที่เซื่ยสินใช้คนล่วงหน้ามาก่อน ก็ดัดสินพระหัยว่าจะ ปฎิบ้ติต่อนางoshopping ที่นอนเป่าลมด้วยดี

April 10 2017

zenrock

Air mattress MaMa

“แต่ไรมาท่านแม่ทัพไม่เซ่นไหว้สิ่งตักดิ้สิทธิ้กระฆังขอรับ"

นางไม่ต้องหยุดคิดใคร่ครวญ "อีม''

เมื่อไม่เซ่นไหว้แสดงว่าสิงทักดิ้สิท0ไม่คุ้มครอง สิ่งทักดิ้สิทธิ้ไม่คุ้มครอง

แลดงว่าโชคไม่ด เพราะโชคไม่ดีจึงต้องแต่งงานกับตัวก่อปัญหาคนหนึ่ง ซย่าอวี้จิ่นจับความหมายที่แฝงเร้นอยู่ไต้ ทว่าสุดปัญญาจะโต้แย้ง เขานั่งยอง ๆ หลบมุมตามลำพัง ไม่พูดไม่จาด้วยความโมโห มองดู ตุลาการหนึวส่งคนไปสิบหาร่องรอยขอทานน้อยทัวทุกที่ ราวครึ่งชั่วยามต่อมาที่นอนเป่าลม tv directเยี่ยเจานึกขึ้นไดในที่สุด "ข้าก็มีโชคไม่เลวนะ"

ชย่าอวี้จิ่นไม'รู้ว่าจะบรรยายความร้สืกที่มืต่อปฏิกิริยาตอบสนองอัน เชื่องข้าของภรรยาตนอย่างไรดี กระนั่นเขาก็มองไปทางตุลาการหนึวอย่าง ผยองโอ้อวด หมายจะยนยันกับทุกคนว่าภรรยากำลังปกป้องเขาพร้อมถามขึ้น "เจ้าเห็นว่าอย่างไรล่ะ"

ตุลาการหนิววุ่นวายกับการกระจายกำลังคนออกไปสืบเสาะข่าวคราว จนลืมเรื่องเล็กน้อยเมื่อครู'ไปแล้ว พอไต้ย้นเสิยงถามก็หยุดคิดครู'หนึ่ง อย่างงงงัน เขานึกว่าเยี่ยเจาเอ่ยถงควาบเป็นมาในอดีตของตนก็ริบเอ่ย อย่างทอดถอนใจ

■แม้แม่ทัพเยี่ยจะพลาดพลั้งหลงผิดเมื่อครั้งวัยเยาว์หากแต่ในสนามรบ ม้เคยพ่ายแพั ช่วยชำระหนี้แค้นล้างอาย ปกปักรักษาแผ่นดินต้าฉินไว้ สร้าง ความดีความชอบและมชื่อเสิยงขจรขจายแล้ว ย่อมต้องมโชคไม'เลวเป็น ที่นอนเป่าลม intex 3.5 ฟุตธรรมดาขอรับ"


เยี่ยเจายักไหล่แบมืออย่างจนด้วยเกล้า

ซย่าอวี้จิ่นไม่มืงานใดต้องทำ ทั้งยังไม่มืใครให้ความสนใจ เขาจึง นั่งยอง ๆ หลบมุมต่อไปพลางครุ่นคิดอยู่เงียบ ๆ ว่าวันหน้าจะมืวิธีอำมหิตใด บ้างที่เขาลามารถใช้รังแกภรรยาน่าชังบนเตียงได้

ตุลาการหน้วทำงานไต้รวดเร็วอย่างยง ผู้ใต้บังคับบัญชาก็เก่งกาจ ปราดเปรื่องเป็นอันมาก ผ่านไปราวครื่งวัน ชย่าอวี้จนแทะเมล็ดแตงหมดไป ลามจาน ดื่มชารลดีไปสองกา พวกเขาก็จับขอทานน้อยเนื้อตัวมอมแมม ราวกับวานรเนื้อนโคลนกลับมาได้จากชอกมืดใต้ละพาน

ขอทานน้อยสวมเสื้อชั้นเดียวขาดปุปะล่งกลิ่นเหม็นลาบ ผอมแห้งจน เหลือแต่หนังหุ้มที่นอนเป่าลมในรถกระดูกเหมือนจะปลิวไปตามลม ทั่วกายมืเพึยงลูกนัยน์ตา ดำขาวตัดกันที่ยังแลดูมืชีวิตชีวาอยู่บ้าง

เขายนกระลับกระล่ายอยู่เบื้องหน้าเหล่ายุนนางใหญ่ คนหนึ่งเปงาม ซึ่งดูน่าจะร้ายกาจมาก คนหนึ่งลืหน้าเคร่งเคร็ยด และอกคนแฝงรังลืลังหาร พาให้ลันเทิ้มไปทั้งร่าง ฟันกระทบกันกึก ๆ ไม่หยุด กล่าววาจาไม่ออกแบ้แต่ คำเดยว กระทั่งถูกมือปราบด้านหลังยกเห้าเตะทหนึ่งกึงได้เว่าต้องคุกเข่าลง เขาโขกศีรษะถี่รัว นํ้าตาไหลลงมาตามลองแก้มซึ่งเปรอะไปด้วยฝ่นดิน ทิ้งรอยคราบเป็นทางยาว หากผู้ที่ไม่เความจร็งมาเห็นเช้าคงนกว่าเขาต้อง โดนลงทัณฑ์ทรมานเพี่อเค้นถามแล้ว ซย่าที่นอนเป่าลม lazadaอวี้จิ่นอุดจมูก ''ลากตัวออกไป"

April 08 2017

zenrock

MY SOFA SEA

"ชาวตงซย่าล้วนกล่าวว่าวีรบุรุษต้องขี่อาชาพยศที่ลุดและตบแต่งลตริ แกร่งกล้าที่สุดเป็นภรรยา จวิ้นอ๋องดูภายนอกสุภาพนุ่มนวล กลับลยบสตริที่ แกร่งโซฟาเป่าลมอเนกประสงค์กล้าที่ลุดของต้าฉินได้ จะต้องเป็นวีรบุรุษชนานแท้ในหมู่วีรบุรุษเป็นแน่ คนเราจะตัดสินกันที่เปลือกนอกมิไต้จริงๆ น่ายกย่อง น่านับถือ"

เยี่ยเจาลงบเสงี่ยม ไม่พูดไม่จา ส่วนซย่าอวี้จนไต้แต่แสร้งว่าอ้วนต่อไป "กล่าวไต้ดี ๆ"

เขารู้สึกว่าตัวเองยิ้มจนหน้าแข็งทื่อหมดแล้ว องค์ชายอ้นั่วเปรยขึ้นอย่างระสึกถืง

“เสด็จแม่ข้าก็สามารถขี่ม้าป็เท้าจัดพร้อมยิงเกาทัณฑ์ไม้แข็งไต้แม่นยำ ราวกับจับวาง ตอนเป็นลาวแรกรุ่นเคยลังหารหมิดำกับมิอ นอกจากข้าที่ ไม่ไต้ความอยู่ลักหน่อย ลูกชายที่นางให้กำเนิดคนอื่นล้วนเป็นวีรบุรุษที่ เด็ดเดี่ยวกล้าหาญ เป็นที่ยอมรับนับถือในกองทัพ เห็นท้ลูกชายชองท่านกับ แม่ทัพเอื่ยจะต้องไม่อ่อนต้อยไปกว่ามารดา จนปัญญาที่ตอนนี้ลองแคว้นม ความลัมพันธ์อันดีต่อกัน หาไม'แล้วหากวีรบุรุษกับวีรบุรุษไต้แลกเปลยน ปีมือกันลักครั้งก็เป็นเรื่องน่ายินดีในชีวิต''

รัชทายาทสดับพังอยู่ต้านข้างเงยบ ๆ ด้วยใบหน้าที่ประตับรอยยิ้ม ดุจเดิม

เยี่ยเจาใจกระตุกวูบหนึ่ง รู้สึกขึ้นอับพลันทันใดว่าล้อยดำที่ฟังดูเหมิอน สนิทสนมเป็นกันเองนี้ออกจะไม่เข้าท้อยู่บ้าง

ราชสำนักตงซย่าเปลี่ยนชายาเอกมาลองคนแล้ว ชายาเอกคนที่สอง อยากให้บุตรชายตนลืบทอดบัลลังก์ ปรากฏว่ากลับเป็นฝ่ายลูกพวกองค์ขาย คนอื่นโดยมีองค์ชายอีนั่วเป็นผู้นำกำจัดจนสิ้นซากโซฟาลม พกพา ราคาส่ง บัดนี้เขาเอ่ยถึงวรยุทธ์ และอำนาจทางการทหารของนางต่อหน้ารัชทายาท จากนั้นก็เอ่ยต่อไปถึง

ทายาทอก ฟังแล้วเป็นการยุแยงใส่ไฟอยู่สักหน่อย คล้ายจะบ่งบอกเป็นนัยว่า บุตรชายนางมีกำลังความสามารถที่จะแย่งชิงบัลลังก็ได้

หากหว่านเมล็ดแห่งความเคถึอบแคลงสงสัยลงในใจรัชทายาทจนเขา ระแวงระวังไปเสียทุกเรื่อง เห็นจะเป็นเรื่องไม่โซฟาเป่าลม intex เข้าทีเสีย แล้ว

นางมองอย่างคลางแคลงใจ ทว่าใบหน้าขององค์ชายอืนั่วฉายแวว บรืสุทธิ๋ใจเต็มเปียม ดูคล้ายไม่กระจ่างแจ้งว่าตัวเองพูดอะไรผิดไป เพียง คะยั้นคะยอให้ดื่มสุรา

■ช่างเถอะ!- ซย่าอวี้จนดื่มร่วมกับเขาลามจอก เอ่ยเสียงอ้อแอ้ ■ถึง อาเจาจะร่างกายแข็งแรงมาก แต่ข้าสุขภาพไม่ดี คนหนี้งขาดคนหนี้งเก็น อย่างนี้เกรงว่าลูกชายข้าคงไม่ได้ดีเด่ไปเท่าไร ท่านแม่ข้ากลัวเล็อด กลัวตาย กลัวสงคราม ไหนเลยจะยอมให้หลานชายหัวแก้วหัวแหวนไปออกรบ โซฟาลม พกพา ราคาส่งมิสู้ให้ ศึกษาหาความรู้มาก ๆ วันหน้าจะได้เป็นบัณ■ทีตเจ้าสำราญ!"

April 06 2017

zenrock

BOOM SOFA INTEX

เริอนผมยาวรู่ยร่ายปล็วละนัดกลางสายลมหนาวเหนีบยามดึก ทั่วร่าง ถูกอาบอ้อมไปด้วยโลห็ต ดวงตาสีอ่อนใสดุจลูกแก้วแดงฉานจากการเข่นฆ่าศัตรู เก้าอี้เป่าลมนางถึอกระบี่ที่บเลอดไหลหยดลงมาอยู่ในมีอขวา ขณะที่ยื่นมือซ้ายมาหาเขา เขานั่งอยู่บนพื้น ขยับเขยื้อนเคลื่อนกายมิได้ชั่วขณะ 'ไปกัน' นางพูด 'ไปกับข้า'

สุ้มเสียงเด็ดเดี่ยวปลุกขวัญนั้นทำให้เขาลุกขึ้นยืนได้และเดินตัวลั่นงันงก ตามนางไป

ทั้งคู่มาถึงข้างกำแพงหลังห้องเก็บฟิน ตรงนั้นมีโพรงลับเล็ก ๆ ที่นางใช้ แอบหนียามถูกกักตัว

หลังจากออกมาแล้วนางลังหารทหารของหมานจ้นตายไปลองคน อาศัย ความซ่านาญเล้นทางของเจ้าลื่นเดินทะลุผ่านบ้านเริอนอีกลองหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา เล็ดลอดหูตาขาวหมานจ้นชงวางกำลังปิดล้อมไว้ หลบหนีเข้าไป


เขาวิ่งหนีหัวโซฟาเป่าลม intexชุกหัวชุนมาทั้งคืน เหนื่อยหอบจนหายใจไม่ทัน สองเท้า คล้ายถูกถ่วงด้วยของหนักนับพันชั่ง ก้าวขาไม่ออกอกต่อไป

'พักลักครู่เถอะ' นางหยุดปีเท้าลงยืนอยู่ตรงไหล่เขา แลมองไปทาง เชิงเขาพลางพูดเสียงเบา 'ไฟไหม้ในเมืองยงกวนรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ'

พระพายคละเคล้าไอร้อนพัดโชยกิ่งไม้เสียดสีกันเป็นห่วงทำนองโหยไห้ อาลัยชวนให้วังเวงใจ

เสียงกรีดร้องอย่างลิ้นหวังยังคงดังก้องวนเวียนอยู่ข้างหู คนทั้งลองที่เคยจงเกสิยดจงชังกันยืนเคียงบ่าเคียงไหล่เฝืามองอย่าง เงยบงัน ดูเปลวไฟโหมแรงสาดแลงสิแดงเจิดจรัสทาทาบเป็นวงใหญ่เหนือม่าน รัตติกาลมืดมิด กลืนกินบ้านเกิดของตนอย่างเหี้ยมโหด

พวกพ้องในคฤหาสน์สกุลเยี่ย สหายร่วมเรียนในสำนักศึกษานิ่งคำนึง สุรารสเลิศของร้านสุราหอมหมื่นลี้ หญิงงามที่ถนนตะวันตก วัตถุโบราณชอง หอจันทร์เลี้ยว ดอกเหมยที่เรีอนหมื่นกาล...มีเพียงยามสูญเสียไปแล้ว จึงตระหนักถึงความงดงามของทุกสิ่งได้อย่างลึกขึ้ง

เขาฝันโซฟาลม พกพา pantipอยากสวมชุดขุนนางกลับสู่บ้านเกิด กดัญฌูบิดา ทว่าบ้านเกิดอยู่ที่ใด บิดาอยู่ที่ใด เขากลับไปมิได้แล้ว กลับไปมิได้อีกต่อไปแล้ว อากาศสดชื่นชำแรกเข้าสู่ปอดพาให้ความหวาดกลัวมลายหายไปและ แทนที่ด้วยความปวดร้าวทรมานใจเจึยนขาด สุดท้ายหยาดนํ้าตาก็ไหลพราก ลงมาหยดแล้วหยดเล่า หนุ่มแรกรุ่นวัยลิบหกกอดเข่ารํ่าไห้สุดเสียง

เยี่ยเจานั่งอยู่ข้างกายเขาเงียบๆ ตลอดราตรี นางไม่พูดจา ไม่หลั่งนํ้า

บรรยากาศหม่นหมองด้วยความโศกเศร้าอาดูร ยามอรุณรุ่งเบิกฟ้า นางเอ่ยปากขึ้นในที่สุด

'ตั้งแต่เด็กข้าก็หลงใหลในการปึกยุทธ์ แด'ท่านพ่อบอกว่าข้าเป็นสตรี แม้จะแกร่งกล้าปานใด ภายภาคหน้าก็ต้องถูกขังอยู่ในเรือนล้อมรอบด้วย กำแพงสี่ด้านกับผืนฟ้าด้านบน แม้จะรํ่าเรียนวิชายุทธ์ได้เก่งกาจปานใด นอกจากจะเป็นที่รังเกียจรังงอนของตระกูลสามืแล้วไร้ประโยชน์ใด ๆ ทั้งลิ้น, หูชิงเงยหน้าขึ้นมองนางที่นอนเป่าลม โฮมโปรอย่างตะลึงลาน

April 05 2017

zenrock

relax bed intex

ด้นฤดูใบไม้ผลิอากาศยังหนาวเย็น ประตูหน้าของบ่อนรู่งเร้องนาน ติดตัวอักษรค่าว่า ‘เงินทองไหลมา' ไว้ทางซ้าย ติดตัวอักษรคำว่า 'เก่าไปใหม่ มา' ที่นอนเป่าลม intex 6 ฟุตทางขวา ด้านในมีผู้คนเนืองแน่น แต่ละคนล้วนตื่นเต้นคึกคักจนเหงื่อซึม เต็มหน้าผาก เสียงลูกเต๋าขนกระทบกันประสานเสียงตะโกนด้วยความดใจ และปวดใจ คละเคล้าไปด้วยกลนอายของคนชื้นตาอย่างพรรณนาไม่ถูก

ไกลออกไปม้เกี้ยวหลังงามสิเหลิองประตับม่านบังสีแดง ปลายยอด หลังคาเป็นสีเงินสูงเด่นอวดลายตาผู้คนเคลื่อนใกล้เข้ามาและหยุดลงหน้า ประตูช้าๆ

ผู้ติดตามทำหน้าละห้อยเข้าไปเลิกม่านขึ้น ด้านในเป็นคุณขายสูงคักดี๋ รูปงามดุจหยกไร้ตำหนิ สวมเสื้อคลุมบรรดาศักดี๋ลายมังกรลี่เล็บสีขาว บน ใบหน้าประตับรอยยิ้มเจ้ดจ้า เขาประคองเตาพกให้ความอบอุ่นขณะกาวเท้า เตินเอ้อระเหยเข้าไปในบ่อนพนัน

ท่านลู่เห็นเกี้ยวหลังนี้แต่ไกล นึกว่ามีคนใหญ่คนโตมาหาเรื่องเลย รีบร้อนออกมารับหน้า ครั้นเห็นผู้ที่มาคือซย่าอวี้จิ่น คุณชายเสเพลผู้โด่งดัง ก็อด

ระบายลมหายใจเฮือกใหญ่ด้วยความโล่งใจมิได้ แด่แล้วพลันฉุกคิดได้ว่า เขาชอบเล่นพนันจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว ทว่าน้อยครั้งนักที่จะมาเข้าบ่อน อย่างเอิกเกริกเช่นนี้ในใจนึกฉงนอยู่บ้างที่นอนเป่าลม โฮมโปรจึงถามขึ้นด้วยรอยยิ้มประจบประแจง "จวิ้นอ๋องก็จะมาเล่นลักตาสองตาหรือขอรับ"

''ข้าผ่านมาได้ยินเลืยงลูกเต๋าเลยดันไม้คันมือขึ้นมา"

ซย่าอวี้จิ่นหัวเราะผสมโรง เดินตามอีกฝ่ายไปทางนั้นทีทางโน้นที ดูจน ทั่วรอบหนี้ง สุดท้ายก็หยุดอยู่ตรงหน้าโต๊ะพนันสูงตั้า

เขาดูอยู่หลายตา ที่นอนเป่าลม 5 ฟุตจากนั้นขณะรอให้ลูกเต๋าหยุดสนึทแล้วกำลังจะ หงายล้วย เขาก็ล้วงกระดาษแผ่นเล็กยับยูยิ้ใบหนี้งจากอกเลึ๋อ ไม่แม้แต่จะ มองก็โยนลงไปแทงในช่อง 'ตา' คล้ายเป็นขยะชิ้นหนี้งอย่างไรอย่างนั้น พร้อมพูดขึ้นอย่างสนุกสนาน

■มา ข้าขอเล่นลักลองตา ลงลักห้าสิบตำลืงเถอะ"

บ่อนรุ่งเรืองนานเป็นหนึ่งในบ่อนพนันที่ใหญ่ที่สุดของเมีองหลวง มีลูกหลาน ล้างผลาญตระกูลมาวางเดิมพันเป็นพันชั่งที่นี้ ฉะนั้นถึงเงินห้าสิบตำลึง ไม่นับว่าเป็นจำนวนเล็กน้อย ทว่าท่านลู่ยังไม่เห็นมันอยู่ในสายตา เขากล่าว ยิ้มๆ

"ท่านมาเล่นสองตา ข้าย่อมยินดีต้อนรับเป็นรรรมดาขอรับ''

จากนั้นเขาก็บุ้ยใบ้ให้เจ้ามือหงายถ้วย

ลูกเต๋าสามลูกทอยได้สอง ลอง สี่ รวมเป็นแปดแต้ม ออกตาพอดี เจ้ามีอรืบหยิบทั่วเงินห้าสิบตำลึงออกมา ยื่นส่งให้ชย่าอวี้จิ่นอย่าง

พินอบพิเทา ทว่าซย'าอวี้จิ,นกลับอุทานด้วยความตกใจ เทยียดมือไปหยิบ ตั๋วเงินที่โยนลงไปบนโต๊ะใบนั้นขึ้นมา ค่อยๆ คลี่ออกจนเรียบ ที่นอนเป่าลม fridayเปิดกางให้ ทุกคนมองดูอย่างถนัดถนี่พลางเอ่ยยิ้ม ๆ

April 03 2017

zenrock

good for you bed

       ยาหิมะเป็นยอดอาชาพันลี้ฝืเท้าจัดตัวหนึ่ง ติดตามเยี่ยเจาออกรบตั้งแต่ เยาว์วัย ฟันฝ่ามรสุมมากมายมาด้วยกันจีงมีความผูกพันกันลึกซึ้ง

ยามนี้มันกำลังดีดขาหน้าซึ้นตะกุยอากาศ พ่นลมหายใจฟัดฟาดใส่หน้า ซย่าอวี้จิ่นลองครั้งด้วยท่าทียโส จากนั้นก็เอาจมูกถูไถฝ่ามือเยี่ยเจาอย่าง ออดอ้อนว่าง่าย แสดงท่าทางนายบ่าวรักใคร่กันอย่างเห็นได้ที่นอนเป่าลม บิ๊กซีจัด

เขี่ยเจาลูบแผงคอม้าเรียบลื่นแล้วป้อนนํ้าตาลก้อนเล็กใส่ปากมันก้อนหนึ่ง มองชย่าอวี้จิ่นท่าล็หน้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

เขาบัดเดี๋ยวขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน บัดเดี๋ยวกลัดกลุ้มหน้าเศร้า บัดเดี๋ยว โมโหหน้านี้ง บัดเดี๋ยวจัดเคืองหน้างอ บัดเดี๋ยวหดหู่หน้าม่อย แพขนตายาว บนใบหน้าสวยหลุบลง ซ่อนนัยน์ตาคู'งามที่หลุกหลิกกลอกกลิ้งไปมาและ ลอบมองนางเป็นระยะ คล้ายกำลังคิดแผนการร้ายใดอยู่ ดูแล้วน่าสนุกเป็น อย่างยิ่ง

เขาเหมือนกับตัวเตึยวม่วง[1] ที่ถูเขานั้วอันด่าตัวนั้นซึ่งถูกนางไล่ต้อนเช้า ทางตันและพยายามหาวิธีหนีฝ่าวงล้อม แล้วก็เหมือนกับม้าป่าพยศในทุ่งหญ้า สูเอ่อร์เฮ่า

ไม่วำจะเป็นการล่าสัตว์หรือนีกสัตว์ให้เชื่องล้วนสร้างความหฤหรรษ์ และชวนให้ตันหัวใจยิบ ๆ ยากจะทานทน น่าเสียดายที่คนตรงหน้ามิใช่นั้ง เดียวม่วงและม้าป่า หากแต่เป็นสามีนาง ตังนั้นนางจะใช้อุบายใดก็ไม่ไต้ทั้งสิ้น

เยี่ยเจามองดูอีกครู่หนึ่งแล้วเอ่ยขึ้นอย่างเสียดาย ที่นอนเป่าลม โฮมโปร"ไปเถอะ"

ชย่าอวี้จนส่ายหน้า เป็นตายอย่างไรก็ไม่ยอม เยยเจาจงถาม 'เหตุใดไม่ไป"

ชย่าอวี้จนส่ายหน้าอีก ข่มใจอยู่นานกว่าจะปริปากออกมาไต้ลองคำ "ขายหน้า"

เยี่ยเจาคาดคั้นไม่ไต้ความอื่นใดจึงไต้แต่เดาเอาเอง เมื่อก่อนตอนอยู่ในค่ายทหาร นางใช้ชีวิตง่าย ๆ นอกจากเสี่ยงตายแล้ว หามืเรื่องอื่นใด ช้างกายล้วนเป็นชายฉกรรจ์โผงผางหยาบคาย มีกลิ่นเหงื่อ กลนสุราดีดตัว พูดกันไต้ไม่กี่คำเป็นต้องไม่ลืมทักทายมารดาอีกฝ่าย ไม่ว่าจะ เป็นความคดหรือการกระทำอ่านออกไต้ง่ายดาย ยามคิกตักคือกำลังคิดถึงสตรื ยามเศร้าสร้อยคือกำลังคิดถึงครอบครัว ยามโกรธเกรี้ยวคือกำลังคิดถึงช้าศึก ยามกลัดกลุ้มโดยมากคือผลาญเบี้ยเลี้ยงหมดแล้ว

ขุนนางฝ่ายบุ๋นที่ทางราชสำนักส่งมาตรวจการกลับมีความคิดอ่าน ยอกย้อนอยู่บ้าง ซํ้ายังรู้จักเล่นลูกไม้พลิกแพลง กระนั้นก็ล้วนแล้วแต่ทำเพอ เงินทอง อำนาจ และความดีความชอบ หากนางสั่งยาถูกโรค ที่นอนเป่าลม 3.5 ฟุตเข้าหาถูกทาง ก็มิใช่เรื่องยากจะรับมือ


เดึยวม่วง (จี่อเดึยว) เป็นสัตว์ไนตระกูลเดืยวกับมีงกั เออร์มิน ชื่อภาษาอังกฤษว่าเชเบิล (sable) มีถิ่นอาศัยอยู่ในแถบแมนจูเรืย ฃนสีดำเหลึอบนํ้าตาล มีค่ามาก บ้างเรืยกว่าตัวเดียวดำ
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl